Февраль-2019

Китапханамызға келген жаңа әдебиятлар. февраль-2019

 
 

 

5 Ўзб

А 98

Аҳмаджонова М.

            Орзуларим осмони [Матн]:шеърлар/ М. Аҳмаджонова. - Фарғона: Фарғона нашриёти, 2015. - 31 б. - ISBN 978-9943-980-08-2: 4600 сўм

 

 

 

Ушбу тўпламга ёш шоиранинг Она-Ватан, табиат, дўстлик мавзуларидаги шеърлари жамланган. Уларни ўқир экансиз, ижодкорнинг ҳаётга, ундаги гўзалликларга ўзгача нигоҳ билан боқиши, ўзига хос ташбеҳлар, образлар гувоҳи буласиз

 

63.3

А 98

Аҳмадов А.

            Индолининг тарихи [Матн]: бадиий-публицистик нашр / А. Аҳмадов. - Тошкент: Hilol-Media, 2017. - 240 б. - ISBN 978-9943-5140-0-3: 5500 сўм

 

Мазкур китобда ҳам тарих ҳақида сўз юритилади. Сурхон воҳасининг чекка қишлоқларидан бири Индолининг тимсолида миллатимиз мамлакатимиз тарихи, Шониёз бобо ва унинг авлодлари тимсолида юртимиз одамлари, аждодларимизнинг ҳаёти ҳақида маълумотлар, хотиралар, тасвир ва тасаввурлар, тарихий воқеалар баён қилинади.

 

57.3

Б 93

            Брегг  Поль

Болалар хасталиклари [Матн]: юқумли касалликлари турлари ва келиб чиқиши / П.Брегг, П.Брегг  - Тошкент: Sano - standart , 2015. - 240 б. - ISBN 978-9943-348-68-4: 12500 сўм

Бу китобда болаларда учрайдиган касалликлар, уларнинг келиб чиқиш сабаблари ва даволаниш йўллари ҳақида батафсил маълумот берилади.

 

88.37

Б 95

Бўронова М.

            Асабни асранг [Матн]: мулоҳазалар, рисола/ М. Бўронова. - Термиз: Сурхон-Нашр, 2016. - 19 б. - ISBN 978-9943-4733-0-0: 1700 сўм

Ушбу китобчада тажрибадан олинган, кўрган-билган, эшитган, ўқиганглари асосида мулоҳаза юритган. Бу мулоҳазаларни холисона баҳолаш, уларни қай даражада қабул қилиш ёки қабул қилмасликни китобхоннинг ўзига ҳавола қилиб қолдиради.

 

И(Чех)

Г 23

Гашек Ярослав

            Қисмат тарихи[Матн]: ҳажвий  ҳикоялар ва фельетонлар  / Г. Ярослав; Русчадан таржимон М. Сафаров. - Tошкент: "O'zbekiston" NMIU, 2015. - 88 б. - ISBN 978-9943-28-306-8: 3000 сўм

 

Ушбу китобдан машҳур чех ёзувчиси Ярослов Гашекнинг ўткир сюжетли, бир қарашда ғоятда оддий, кундалик воқеа-ҳодисаларни бадиият мўъжизаларига айлантира олган, сермаъно ҳаётий ҳажвий ҳикоя ва фельетонлари ўрин олган.

 

83.3(5Ў)

Д 71

            Доно Алишер [Матн]: Алишер Навоий ҳақидаги халқ ривоятлари/.Тўплаб,нашрга тайёрловчи: М.Жураев. - Тошкент: Fафур Fулом номидаги нашриёт-матбаа ижодий уйи, 2016. - 196 б. - ISBN 978-9943-03-779-3: 8000 сўм

Ушбу тўплам улуғ  шоир ва давлат арбоби Алишер Навоий ҳақидаги халқ ривоятларидан тузилган бўлиб, унда беназир қалб соҳиби бўлган бу улуғ бобомизнинг сўзга ғоят доволиги, зукколиги, чечанлиги, ҳозиржавоблиги, одамларга меҳрибонлиги ва улкан самимияти акс эттирилган фольклор асарлари жамланган.

 

5 Ўзб 

М  31

Маткаримова Д.

            Онам ўргатган қўшиқ [Матн] / Д. Маткаримова. - Нукус:  Билим, 2017. - 31 б. - ISBN 978 - 9943 - 4442 - 2 - 5: 8562 сўм

 

Ўзбекистон ва Қорақалпоғистон Ёзувчилар уюшмаси аъзоси Дилноза Маткаримова  шеърларида ижобий фикрлар ўз аксини топган.Унинг Она  Ватан, инсоний фазилатлар, дўстлик  меҳр-муҳаббат ва самимий туйғуларни ифодаловчи шеърларда  сўзларнинг тузилишига янгича услубда ёндашилган.

 

65.9(5Ў)

М 37

Мустафакулов Ш.И.

            Инвестицион муҳит жозибадорлиги: назария, методология ва амалиёт [Матн]: монография/ Ш.И. Мустакулов; Масъул муҳаррир: А.Ш. Бекмуродов, Тақризчилар: Б.Т. Салимов,  Н.Т. Ўрмонов,  М.Ш. Бўтабаев. - Тошкент.: IQTISOD-MOLIYA, 2017. - 326 б. - ISBN 978-9943-13-670-2 (муқовада): 12000 сўм

 

 

Ушбу монографияда Ўзбекистоннинг ижтимоий -иқтисодий салоҳиятини белгилашда фойдаланилаётган миллий ва ҳудудий бойлик таснифи, унинг таркибий қисмлари очиб берилган. Иқтисодий такрор ишлаб чиқаришни амалга оширишда республика ҳудудларининг иқтисодий салоҳиятидан тўла фойдаланиш, хусусан, барча моддий ишлаб чиқариш, меҳнат ресусларини жалб этишда инвестициялар оқими ҳамда уни самарали йуналтириш буйича мавжуд ҳолатлар таҳлили амалга оширилган.

83.3(5Ў)

Н-18

Назаров Б.

            Чўли Ироқ. [Матн]: Турсуной Содиқова ижодига бир назар / Б. Назаров. -  Тошкент: Davr Press НМУ, 2015. - 104 б. - ISBN 978-9943-984-49-3: 7500 сўм

 

 

Қўлингиздаги китоб таниқли адиба Турсуной Содиқованинг эссе ва шеърлари тўғрисида  бўлиб, муаллиф ҳар бирининг бадиий қимматига олоҳида тўхталиб ўтган. Шунингдек, адибанинг бу асарлари маънавиятимизни мустаҳқамлашга хизмат қилаётганлиги таъкидланган.

 

5 Ўзб

Н 79

Нормаматова Н.

            Мен туғилган тупроқ [Матн]: шеърлар/ Н. Нормаматова. - Термиз: Сурхон-Нашр, 2015. - 40 б. - ISBN 978-9943-4553-6-8: 1800 сўм

 

Наргиза Нормаматова табиатни севади. У Ватан, ҳаёт, устозлар ҳақида шеър ёзар экан ташбеҳларида табиатдан фойдаланди. Мисралари жуда ёниқ ва истеъдодли ижодкор. Бу шеърларида яққол кўринади.

 

5 Ўзб

О-94

Охунова Н.

            Сўзтумор [Матн]/ Н. Охунова. - Тошкент:   O'zbekiston , 2014. - 32 б. - ISBN 978-9943-28-131-8: 2000 сўм

 

Наргиза Охунованинг ушбу тўпламида  Ватан, истиқлол, садоқат, устозларга эҳтиром, беғубор болаликнинг бетакрор туйғулари куйланади.

66.3(5Ў)6

Р 17

Ражабов М.

     Эл эъзозидаги инсон [Матн]: монография/ М. Ражабов. - Тошкент: Istiqlol, 2015. - 124 б. - ISBN 978-9943-4460-2-1: 8000 сўм

 

 

 

Бу китоб ўзининг одамийлиги ва серқирра фаолияти билан халқнинг хотирасида мангу қолган инсон ҳақида. Унинг ёрқин из қолдирган серташвиш ва воқеаларга бой ҳаётий йўли сизда ҳам яхши таассурот қолдиради деб уйлаймиз.

85.33(5Ў)

Т 60

Тожибоева О.

            Эпос ва театр. Ўзбек театр санъатида миллий маданий мероснинг ўрни [Матн]: 2-китоби / О. Тожибоева; Масъул мухаррир: Ш.Р. Пидаев, Тақризчилар: И.А. Мухторов,  Д.М. Қодирова. - Тошкент: SAN'AT, 2016. - 208 б. - ISBN 978-9943-388-78-9: 8200 сўм

 

 

Мазкур китоб "Эпос ва театр " монографиясининг иккинчи жилд бўлиб, унда ёзма ёдгорликлар ва мумтоз адабиётга асосланган саҳна асарлари ҳусусида сўз боради.  Аслида театр санъатининг ўзи ҳам миллий маданий мерос саналса-да, ушбу монографияда асрлар  қаъридан ўтиб, бугунги кунга қадар етиб келган муқаддас китоблар ҳамда  мумтоз адабиёт намуналарига асосланган асарларнинг саҳна санъати тараққиётидаги ўрни хусусида фикр юритилган

 

74.90

Т 91

Турсунов Қ.

            Оила таянчи меҳр-муҳаббат [Матн]/ Қ. Турсунов; муҳаррирлар: А. Хўжам,  Т. Акбаров. - Тошкент: Movarounnahr, 2012. - 44 б. - ISBN 978-9943-12-187-4: 1700 сўм

Оила- муқаддас қўрғон. Хар кандай кўрғоннинг мустаҳкамлиги унинг пойдеворига боғлиқ.Ушбу мўъжаз рисола муаллифнинг оила қўрғонини янада мустаҳкамлаш борасидаги  кузатишлари, ўйлари ва асосли фикр-мулоҳазаларидан тарқиб топган. Тўпламда оила барқарорлиги мавзуидаги мақолалар, ибратли ҳикояларни ёзилган.

5 Ўзб

Э 74

Эргашева Ш.

            Ўн саккизим [Матн]: шеърлар/ Ш. Эргашева; Масъул мухаррир: Иқбол Мирзо. - Тошкент: Чўлпон номидаги НМИУ, 2017. - 32 б. - ISBN 978-9943-05-959-7: 1300 сўм

 

 

Ушбу китобида  “Хонадон”, “Башорат”, “Дустимга” , “Кеча ва бугун “шеърлари ёзилган.

 

5 Ўзб

Э 99

Эшонжонова М.

            Умр бебаҳа [Матн]: шеърлар/ М. Эшонжонова. - Фарғона: Фарғона нашриёти, 2015. - 38 б. - ISBN 978-9943-980-12-9: 1500 сўм

Бу шеърларида Ватанга мухаббат, инсонни эъзозлаш, эзгуликка ундаш яққол намоён бўлади. Шунингдек, киши қалбини покловчи, соғинч ва алам ёшлари ила кўнгилни "тозаловчи" муҳаббат туйғулари тараннум этилган.

66.3(5Ўз)

Қ25

Қаршибоев М.

            Элда эъзоз топган кексалар [Матн]/ М. Қаршибоев; масъул мухарир М. Қуронов, Тақризчилар К. Қуранбоев,  А. Эркаев. - Тошкент: Маънавият, 2015. - 72 б. - ISBN 978-9943-04-267-4: 6500 сўм

 

 

 
Ушбу рисолада 2015 йилни мамлакатимизда "Кексаларни эъзозлаш йили” деб эълон қилишдан кўзланган асосий мақсад ва вазифалар, шу  муносабат билан қабул қилинган давлат дастурининг маъно-мазмуни ҳамда аҳамияти ҳақида фикр юритилади.

 

65.262.1

A 15

Abdullayeva Sh.Z.

            Bank ishi [Matn]: O’zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi Muvofiqlashtirish kengashi tomonidan darslik sifatida tavsiya etilgan./ Sh.Z. Abdullayeva. - Toshkent: IQTISOD-MOLIYA, 2017. - 732 b. - ISBN 978-9943-13-659-5 (muqovada): 20 000 so'm

 
Mazkur "Bank ishi" darsligi kadrlar tayyorlash bo'yicha Davlat ta'lim standarti talablariga muvofiq ishlab chiqilgan namunaviy o'quv dasturi asosida yaratilgan. Darslikda tijorat  banlari tomonidan kreditlashni tashkil etish, mijozning kreditga layoqatliligini aniqlash, kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni kreditlash, kreditlarning ta’minlanganligi, tijorat banklarining lizing, factoring, forfeiting operatsiyalari, foiz  siyosati, tijorat banklarining  likvidliligi va to’lovga layoqatliligi, bank risklari, banklarning yangi xizmatlari kabi mavzular ham yoritilgan. 

66.3(5У)

У 17

Убайдуллаева Р.А.

            Узбекистан в зеркале общественного мнения [Текст]: монография/ Р.А. Убайдуллаева, О.Б. Ата-Мирзаев; Рец. М. Куронов. - Tашкент: IQTISOD-MOLIYA, 2016. - 352 с. - ISBN 978-9943-13-607-6 (в пер.): 18500 сўм

 

 

 

В книге представлены результаты социологических исследований Центра изучения общественного мнения "Ижтимоий фикр ", в которых раскрываются трансформации в общественном мнении и сознании граждан республики, а также формирование у них нового мышления в процессе кардинальных социально-экономических и общественно-политических реформ в Узбекистане за 25 лет независимости.

 

22.143

У 84

Утебаев Д.

            Разностные схемы для гиперболических систем уравнений с обобщенными решениями [Текст]/ Д. Утебаев; Рец. Н. Утеулиев,  Ш. Бурханов. - Tашкент: Fan va texnoljgiya, 2017. - 236 с. - ISBN 978-9943-11-434-0: 5200 сўм

Книга рассчитана для специалистов в различных областях механики и вычислительной математики, занимающихся применением численных методов для решения нестационарных краевых задач механики сплошной среды. Книга будет полезна для магистрантов, старших научных сотрудников и преподавателей университетов которые имеет дело с численным моделированием гиперболических уравнений.