No icon

Каракалпакстан Республикасы Мәлимлеме-китапхана орайында Өзбекстан Республикасы Ғәрезсизлигиниң 28-жыллығына бағышланған «Еркин ҳәм абат Ўатанымыздың уллы байрамы» атамасындағы шөлкемлестирилген китап көргизбеси ҳаққында

Ең уллы, ең әзиз сәне болған Ғәрезсизлигимиздин 28-жыллык байрамын мүнәсип күтип алыў мақсетинде республикамыздың барлық орынларында мәдений илажлар шөлкемлестирилмекте. 2019 жыл 28-август күни Қарақалпақстан Республикасы Мәлимлеме китапхана орайы улыўма оқыўшылар залында Өзбекстан Республикасы Ғәрезсизлигиниң 28-жыллығына бағышланып «Еркин ҳәм абат Ўатанымыздың уллы байрамы» атамасында китап көргизбеси шөлкемлестирилди.

          Мәмлекетимиздиң тарийхында өшпес бет ашқан уллы ғәрезсизлик себепли Өзбекстан өткен дәўир даўамында дүнья жәмийетшилигинен мүнәсип орын ийелеп, миллий тиклениўден миллий раўажланыўға қарай исенимли илгерилеп бармақта мине усындай жетискенликлерге ерискенлигимиз ҳаққында көргизбемизге бирқанша китаплар, журналлар, газеталардан  койылды. Көргизбемизге 35 дана китап ҳәм ўакытлы баспалар орын алды.

 

Комментарий жазыўшы:

Комментарий (0)