No icon

Қарақалпақстан Республикасы Мәлимлеме-китапхана орайында “Китап-билим булағы” атамасында китап-сүӯретли көргизбе шөлкемлестирилди.

 2019-жылы 10-сентябрь күни Қарақалпақстан Республикасы Мәлимлеме-китапхана орайында “Ашық есиклер ҳәптелиги” мүнасибети менен  “Китап-билим булағы” атамасында китап-сүӯретли көргизбе болып өтти. Көргизбеге Мәлимлеме-китапхана ресурс орайы қәнигелери ҳәм Бердақ атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик университетиндеги китап оқыӯшылар клубы ағзалары қатнасты. Қарақалпақстан Республикасы Мәлимлеме-китапхана орайында бар болған сүӯретлер, тарихий ҳәм энциклопедик мағлыӯматларға бай қарақалпақ, өзбек, рус ҳәм инглиз тиллериндеги китаплар менен танысты. Көргизбениң мақсети уллы шайыр ҳәм жазыӯшыларымыздың мийраслары, ибратлы турмыслық ҳәм дөретиӯшилигин ҳәр тәреплеме терең үйрениӯ, жасларымызды өзлигин аңлаӯ, миллий ҳәм улыӯма инсаний қәдириятларға ҳүрмет пенен тәрбиялаӯ ҳәм китапқумарлық мәдениятын кең раӯажландырыӯ болып есапланады. 
     Китапхан клубы ағзалары өзлериниң «Мен сүйген шығармалар» атамасында даӯыслы оқыӯлар бойынша видеороликлер шөлкемлестирилди.

Комментарий жазыўшы:

Комментарий (0)