No icon

Қарақалпақстан Республикасы Мәлимлеме-китапхана орайында китапхана бойлап саяхат шөлкемлестирилди

Қарақалпақстан Республикасы Мәлимлеме-китапхана орайында 2019 жыл 12 сентябрь күни Өзбекстан Мәмлекетлик көркем өнер мәденият институты   Нөкис филиалының «Техноген ҳәм драматургия көркем өнери» кафедрасы оқытыўшысы О.Қдырныязова басшылығында  Көркем өнер таныў факультети «Китапхана хабар искерлиги» бөлиминиң 1-курс   студент жаслары  ушын китапхана бойлап экскурсия шөлкемлестирилди.  Экскурсия даўамында студентлерди Мағлыўмат библиография бөлиминиң баслығы Г.Аббазова Мәлимлеме-китапхана орайының бәрше бөлим ҳәм секторларының алып барып атырған жумыслары  ҳәмде пайдаланыўшыларға көрсетилип атырған хызмет түрлери ҳәм олардың кең имканиятлары менен толық ҳәм кең түрде таныстырып өтти. Соның менен бирге китапханаға ағза болыўдан баслап, электрон ҳәм  дәстүрий каталог ҳәм картотекалардан пайдаланыў, керекли ресурсларды излеў, оларға буйыртпаларды рәсмийлестириў, интернет хызметлеринен пайдаланыў қағыйдалары менен таныстырды.

Сондай-ақ илим, билим, мәденият раўажланып атырған ҳәзирги дәўирде жаслардың  интеллектуал  уқыплылығын, епшиллигин асырыў, дүнья қарасын раўажландырыў ҳәм китапқа болған меҳрин кушейтиў, елимиз ушын зәрүр болған кадрларды, руўхый жақтан жетик жасларды тәрбиялаўда китаплар ҳәм китапхананың айрықша орынға ийе екенлиги ҳаққында айтып өтти. Қатнасыўшылар китапхана тараўында енгизилип атырған жаңалықлар ҳәм исленип атырған жумыслар ҳаққында толық мағлыўматлар алды ҳәм  өзлериниң қызықтырған сораўларына жуўаплар алды.

 

Комментарий жазыўшы:

Комментарий (0)