No icon

Қарақалпақстан Республикасы Мәлимлеме-китапхана орайында «Муғаллимлер ҳәм устазлар күни»не бағышланған әдебиятлар кѳргизбеси шөлкемлестирилди

    2019 жыл 26 - сентябрь күни Қарақалпақстан Республикасы Мәлимлеме-китапхана орайында 1-октябрь «Муғаллимлер ҳәм устазлар күни»не бағышланып «Ҳүрметтесиз ҳәмийше устазлар» атамасында китап кѳргизбе шѳлкемлестирилди. Көргизбемизде орын алған әдебиятлардан келешегимиз болған жас әўладларымызға тәлим-тәрбия берип жанын пидә етип, керек болса өмирин бағышлайтуғын устазлар ҳаққында терең мағлыўматқа ийе болады. Бүгинги күнде билим ҳәм кәсип-өнерлерин, шет тиллерин пухта үйренип, үлкен үмитлер ҳәм исеним менен өмирге қәдем қойып атырған, ертеңги күнимизди даўам еттириўши перзентлеримизди мүнәсип етип тәрбиялаўда муғаллимлер ҳәм устазларымыздың мийнетлери шексиз екенлиги ҳәм олар ҳаққында жазылған бир нешше газета ҳәм журналлар көргизбемизден орын алған.

 

Комментарий жазыўшы:

Комментарий (0)