No icon

«Китап оқыў- кеўил зийнети» атамасында хабарландырыў күни шөлкемлестирилди.

2019-жыл  27 сентябрь күни  Қарақалпақстан Республикасы Мәлимлеме-китапхана орайында  мағлыўмат-библиография бөлими тәрепинен  «Китап оқыў – кеўил зийнети» атамасында хабарландырыў күни өткерилди.

 Хабарландырыў күнине Әжинияз атындағы Нөкис мәмлекетлик педагогикалық институтының «Түркий тиллер  факультети»  «Қарақалпақ тили ҳәм әдебияты  қәнигелиги» III басқыш студент жаслары қатнасты.

Хабарландырыў күнин Мағлыўмат-библиография бөлиминиң баслығы Гүлзар Аббазова ашып берди. Буннан кейин усы бөлимниң бас китапханашысы Гүлнара Тажимуратова қатнасыўшыларға китап ҳәм оның әҳмийети ҳаққында кеңирек түсиник берди.

Президентимиздиң «Жаслардың мәнаўиятын жоқарылатыў, олардың бос ўақтын мазмунлы шөлкемлестириў бойынша бес әҳмийетли баслама» сы бойынша ўазыйпалар белгилеп берилген еди. Бунда төртинши баслама: «Жаслар мәнаўиятын жоқарылатыў, олардың арасында китапқумарлықты кеңнен үгит-нәсиятлаў бойынша системалы жумысларды шөлкемлестириў»де  Мәлимлеме-китапхана орайында жаңа әдебиятлардың обзорлары, жаңа әдебиятлардың көрсеткишлери, китап презентациялары, сәўбетлесиў кешелери, китапқумарлар клубларын шөлкемлестириў ҳәм оқыўшыларды китапқумарлыққа қызықтырыўда исленип атырған басқа да ис - илажлар ҳаққында айтып өтти.  Буннан соң китапхана орайына жаңадан келген 35 атамадағы әдебиятлар менен қатнасыўшыларды таныстырып обзор жасады.

        Қатнасыўшылардан Қырмызы Имаматдинова ҳәм Марзия Шукириллаевалар  өзлери оқыған китаплары ҳаққында  айтып берип кеше қатнасыўшылары менен  өз-ара пикир алысты.

       Кеше қатнасыўшылары  китапхана тараўындағы енгизилип атырған жаңалықлар ҳәм исленип атырған жумыслар ҳаққында жәнеде кеңирек түсиникке ийе болды.

Комментарий жазыўшы:

Комментарий (0)