No icon

Устазлар ҳәм муғаллимлер кунине бағышланған «Устаз дәўир жетекшиси» атамасында китап көргизбе шөлкемлестирилди.

2019-жыл 30 - сентябр күни Қарақалпақстан Республикасы Мәлимлеме-китапхана орайы үлкетаныў секторында 1-октябрь Устазлар ҳәм муғаллимлер кунине  бағышланған «Устаз дәўир жетекшиси» атамасында китап көргизбеси  шөлкемлестирилди.

Көргизбеден перзентлеримизге билим ҳәм  тәрбия бериӯдей әдиӯли иске пүткил барлығын бағышлаған,  жас әӯладтыӊ билимли ҳәм жетик қәниге болып жетилисиӯинде бийминнет хызмет етип атырған, өз исине садық оқытыӯшылар ҳаққында жазылған китаплар ҳәм газета-журналлар орын  алған. Көргизбеде усынылған әдебиятлар  жасларға илим тийкарларын ҳәм заманагөй кәсип-өнерлерди үйретиў, оларды ана Ўатанга муҳаббат, ғәрезсизлик идеяларына садықлық руўхында тәрбиялаўға шақырады. Китап көргизбесинен орын алған китаплар ҳәм газета-журналлар менен китап оқыўшылар танысыў имканиятына ийе болады.

Комментарий жазыўшы:

Комментарий (0)