No icon

Қарақалпақстан Республикасы Мәлимлеме китапхана орайында «Балалар бизиң даўамшымыз» атамасында сәўбетлесиў кеше өткерилди

   2019-жыл  22 – октябр күни  Қарақалпақстан Республикасы Мәлимлеме китапхана орайында Нөкис қалалық улыўма билим  мекемесине қараслы 27  санлы мектеп пенен  биргеликте «Балалар бизиң даўамшымыз» атамасында  сәўбетлесиў кеше өткерилди.

Сәўбетте Нөкис қалалық улыўма билимлендириў  мәкемесине қараслы 27 санлы мектептиң Өзбек тили пәни  оқытыўшысы Шахиста Янгибаева ҳәм 1- 2 класс оқыўшылары, Мәлимлеме китапхана орайының   китап оқыўшыларға хызмет көрсетиў бөлиминиң баслығы Жибек Тлеубаева, оқыўшылар залы сектор баслығы Болғанай  Утениязовалар  қатнасты. Мәлимлеме китапхана орайының китап оқыўшыларға хызмет көрсетиў бөлиминиң  баслығы Жибек Тлеубаева кешени ашып берди ҳәм алып барды.  Ол балаларға китапханамызда өзбек халық ертеклеринен Зумрад ҳәм Қымбат, Сыйқырлы тулпар, Орал Батыр, Сын ветра, Пушкинниң ертеклари Сахий ва Бахил, Паҳлован Маҳмуд, Шамси Одинниң Тастулпар, Сказки, басни и легенды белуджей, Сыйқыршы ғарры  халық ертеклеринен оқып берип, балаларға ертек қаҳарманлары ҳәм ертектеги  жақсылық ҳәм жаўызлық, әдиллик, арзыў әрманлары- үмитлери, муҳаббат туйғылары бул ертек китапларда өз орнын тапқанлығы туўралы балаларға   түсиндирип берди. Нөкис қалалық улыўма билимлендириў  мәкемесине қараслы 27 -санлы  мектептиң оқыўшылары өзлериниң қосықлары ҳәм аяқ ойынлары менен қатнасып кешени даўам еттирди.


Комментарий жазыўшы:

Комментарий (0)