No icon

Kitap kòrgizbe shòlkemlestirildi.

2020-jIl 8-yanvar kùni Qaraqalpaqstan RespublikasI Màlimleme kitapxana  orayI qàniygeleri tàrepinenJol  jònekey oqIymIzjoybarIn àmelge asIrIw boyInsha   Nòkis qalasIndagI Òzbekstan RespublikasI Den-sawlIqtI saqlaw  Ministrligi Respublika orta meditsina hàm  farmatsevtika xIzmetkerlerininqàniygeligin arttIrIw  hàm olardI qàniygelestiriw  orayI Nòkis aymaqlIq basqarmasI janInda bir qatar jaslarga hàm meditsina qàniygelerine Qaraqalpaqstan RespublikasI màlimleme kitapxana orayI haqqInda tolIq maglIwmat berip hàm jaslardI kitap oqIwga qIzIqtIrIw, kitap qumarlIq màdeniyatIn arttIrIw  maqsetinde HuqIqIy maglIwmat sektorI fondIndagI  Òzbekstan ResplikasI nIzam hùjjetler toplamlarInan sonday-aq jana àdebiyatlarInan kitap kòrgizbesi shòlkemlestirildi.

Комментарий жазыўшы:

Комментарий (0)