No icon

21131 Arqa-BatIs a’skeriy okrugi Qaraqalpaqstan RespublikasI Ma’limleme kitapxana orayI menen birgelikte keshe o’tkerildi.

    2020-jIl  8-yanvar ku’ni 21131 Arqa-BatIs a’skeriy okrugi kitapxana oqIw zalInda  Qaraqalpaqstan RespublikasI Ma’limleme kitapxana orayI 21131 Arqa-BatIs a’skeriy okrugi menen birgelikte  14-yanvar «Watan qorg’awshIlar ku’ni» ne bag’IshlanIp  «Ma’rt ja’rdemge tayar boladI»  atamasInda keshe sho’lkemlestirildi.

     Keshede  21131 a’skeriy bo’lim ta’rbiyalIq isleri boyInsha waqtInsha xIzmetin atqarIwshI mayor Izatulla Numanxodjaev, O’zbekstan hàm Qaraqalpaqstan jazIwshIlar  awqamI ag’zasI Qaraqalpaqstan jaslarI gazetasInIn’ bas redaktor orInbasarI jurnalist ArIwxan Turekeeva, 21131 àskeriy bòlim kitapxana baslIg’I Ulmeken Jiemuratova,  21131 àskeriy bòlim mùddetli àskeriy xIzmetshi kursantlarI hàm kitapxana orayI qànigeleri qatnastI.

     Kesheni QR. MKO UlIwma oqIw zalI sektor baslIg’I B.Òteniyazova ashtI hàm alIp bardI, ol O’zbekstan hàm Qaraqalpaqstan qaharmanI shayIrI I. YusupovtIn’ “Watan” haqqIndag’I qosIg’Inan oqIp berip kesheni basladI

ArIwxan Turekeeva bàrsheni  «Watan qorg’awshIlar  kùni» menen qutlIqlap, jurtbasshImIz tàrepinen barlIq imkàniyatlardIn’ jaratIlg’anlIg’I olardan ùnemli paydalanIw kerek ekenligin, keleshek jaslardiki olar menen maqtansaq arzIydI dep, òz sòzi dawamInda Watan haqqIndag’I    òzinin’ jazg’an qosIqlarInan oqIp berdi.

QR MKO Elektron resurslardan paydalanIw hàm oqIw zallarI xIzmeti baslIg’I    

 J Tilewbaeva  «Watan qorg’awshIlar kùni»ne  28 jIl tolIw bayramI menen qutlIqladI hàm kitapxana jumIslarInda engizilip atIrg’an jan’alIqlar haqqInda aytIp berdi. 21131Arqa –BatIs àskeriy bòlim kitapxanasInda «Watan  sùyiwshilik milliy rawajlanIw kepilligi» atamasInda  kitap kòrgizbe shòlkemlestirildi. Kòrgizbeni UlIwma oqIw zalI baslIg’I B.Uteniyazova tanIstIrdI hàm kòrgizbelerden keshe qatnasIwshIlarI paydalandI.

Комментарий жазыўшы:

Комментарий (0)