No icon

ZOOM платформасында платформасында «Методистлер мектеби», «Библиографлар мектеби» ҳәм «Каталогизаторлар мектеби» бойынша гезектеги онлайн оқыў шынығыў өткерилди

2020 жыл 3-июнь күни Қарақалпақстан Республикасы Мәлимлеме-китапхана орайында ZOOM платформасы арқалы «Методистлер мектеби», «Библиографлар мектеби» ҳәм «Каталогизаторлар мектеби» гезектеги онлайн оқыў шынығыўы шөлкемлестирилди. Бул  оқыў шынығыўға Әмиўдәрья ҳәм Беруний районы мәлимлеме-китапхана орайларының басшылары менен қәнигелери қатнасты. Әлбетте район  мәлимлеме-китапхана орайларының қәнигелери ушын бундай оқыў шынығыўлары  жумыс ислеўинде үлкен әҳмийетке ийе екенлигин, сондай-ақ ис тәжрийбелерин асырыўда өз үлесин қосып барады. 
Онлайн оқыў шынығыўды  Мағлыўмат библиография хызмети баслығы Г.Аббазова, Каталогластырыў ҳәм мәлимлеме-китапхана фондларын қайта ислеў хызмети баслығы М.Утениязова, Илимий-методикалық хызмети бас қәнигеси А.Адайбековалар алып барды.  Өз баянатларын презинтация арқалы көрсетип барды. Баянатта методикалық жумыслары, норматив-ҳуқықый ҳүжжетлери, орынланатуғын жумыслары ҳаққында, «Библиографлар мектеби»ниң ўазыйпасы, мәлимлеме-китапхана орайларында библиография жумысын шөлкемлестириў, библиографиялық көрсеткишлер түрлери, шахс библиографиясының мақсети, әҳмийети, үлкетаныў картотекаларын дүзиў ҳәм оларды жүритиў ҳаққында, сондай-ақ, «Каталогизаторлар мектеби»ниң мақсети ҳәм әҳмийети,  мәмлекетлик стандартлар тийкарында электрон каталогты нәтийжели шөлкемлестириў, каталог түрлери ҳәм оларда жумыс алып барыў, электрон  каталогқа әдебиятлардың библиографиялық жазыўын киритип барыў, ҳүжжетлерге қайсы мәмлекетлик стандартлары тийкарында библиографик жазыў бериў кереклиги, алфавитли-системалы ҳәм алфавит-хызмет каталогы бойынша онлайн мағлыўматлар берилди. 
Оқыў шынығыў даўамында қатнасыўшылар өзлериниң қызықтырған сораўларға жуўаплар алды.

Комментарий жазыўшы:

Комментарий (0)