No icon

Қарақалпақстан Республикасы Мәлимлеме-китапхана орайында Интернет арқалы ZOOM платформасында онлайн сәўбет кешеси өткерилди

Қарақалпақстан Республикасы Мəлимлеме китапхана орайы,  Бердақ атындағы Қарақалпақ Мəмлекетлик  Университетиниң Мəлимлеме ресурс орайы ҳəм китапқумарлар клубы ағзалары менен биргеликте 2020 -жыл 29- июнь күни ҳəзирги карантин шараятында Интернет арқалы ZOOM платформасында "Жаслардың руўҳый мəдениятын раўажландырыўда китаптың орны" атамасында  онлайн сəўбетлесиў кешеси болып өтти.

 Кешеге Бердақ атындағы Қарақалпақ Мəмлекетлик Университетиниң филология илимлери кандидаты, қарақалпақ филологиясы ҳəм журналистика факультети оқытыўшысы  Жамила Сағидуллаева, Мəлимлеме ресурс  орайы директоры Нағима Шаригатова ҳəм бас китапханашысы  Раўшан Қалмурзаева, Мəлимлеме китапхана орайының Электрон ресурслардан пайдаланыў ҳəм оқыў заллары хызмети баслығы  Жибек Тлеубаева,  улыўма оқыў залы   сектор баслығы Болганай Утениязова, Үлке таныў мағлыўматлар сектор баслығы Амангул Халмуратова  ҳəм китапқумарлар клубы ағзалары қатнасты.

Кешени  Б. Утениязова ашты ҳәм алып барды. Кешениң мақсети  жаслардың руўҳый мəдениятын раўажландырыўда китаптың орны, жасларды китапқумарлыққа тартыў, Ўатанды сүйиў,  Ана Ўатанға ҳүрмет туйғысын оятыў, китапқумарлық мәдениятын және де раўажландырыў, келешек жасларды ақыллы, билимли, ҳәр тәреплеме жетик инсан етип тәрбиялаў, жасларымызды миллий ҳәм улыўма инсаныйлық қәдириятларға ҳүрмет руўхында тәрбиялаў ҳәм китапқумарлық мәдениятын арттырыўдан ибарат болып табылады.

Илаж даўамында Ж. Сагидуллаева жас əўлатдың саў-саламат өсиўи, сыпатлы тәлим тəрбия алыўы ҳәм шахс болып жетилисиўин тәмийинлеў, сондай-ақ, жаслардың мəденият, спорт, көркем-өнер, хабар технологиялары ҳәм китап оқыўға болған қызығыўшылығын ҳәр тәреплеме қоллап-қуўатлаўға қаратылған 5 басламаны енгизиў бойынша нәтийжели жумыслар әмелге асырылып атырғанлығы ҳаққында,  Н. Шаригатова  данышпанларымыздың пикирлеринен  “Ең үлкен байлық-бул ақыл ой ҳəм илим, ең үлкен мийрас-бул жақсы тəрбия, ең үлкен кəмбағаллық-бул саўатсызлық болып есапланады” деп атап өтти. Ж.Тлеубаева    Мəмлекетимизде жасларға тийисли сиясат саласында үлкен көлемде жумыслар əмелге асырылып атырғанлығы ҳәм өткен ўақыт ишинде, жасларды ҳəр тəреплеме қоллап-қуатлаў олардың ҳуқық ҳәм нызамлы мәплерин қорғаў, ғайратлы жасларды тәрбиялаўда айрықша система жаратылғанлығы, Өзбекстан  Республикасының ҳəр бир қала ҳәм районларында мәлимлеме китапхана орайлары Президент қарары тийкарында жумыс баслап, жасларымызға хызмет көрсетилип атырғанлығы ҳаққында айтып өтти.  Кеше соңында жаслар өзлери қызықтырған сораўларын  берип жуўаплар алды.

Комментарий жазыўшы:

Комментарий (0)