No icon

Китап - инсан руўхый дүньясын кеңейтиўши дәрек атамасында онлайн сәӯбетлесиӯ кешеси ZOOM программасында өткерилди

Қарақалпақстан Республикасы Мәлимлеме-китапхана орайы ҳәмде 21131- санлы Арқа батыс  әскерий округы курсантлары, Бердақ атындағы Қарақалпақ Мəмлекетлик Университетиниң Мəлимлеме ресурс орайы, китапқумарлар клубы ағзалары менен биргеликте 2020 -жыл 15- июль күни «Китап - инсан руўхый дүньясын кеңейтиўши дәрек» атамасында онлайн сәӯбетлесиӯ кешеси ZOOM программасында өткерилди. Кешени улыӯма оқыӯ залы секторы баслығы Б.Утениязова ашты ҳәм алып барды. Ол өз сөзинде, ҳәзирги сынаӯлы күнлерде де жасларымыз китап оқыӯдан тоқтамағанлығы, китап оқыӯшыларға китап оқыӯы ушын барлық қолайлықлар жаратылғанлығын, китапханамызда карантин дәӯиринде дәстурий тәризде хызмет көрсетпеседе, онлайн тәризде аралықтан хызмет көрсетилип атырғанлығы ҳаққында кеңирек айтып өтти.

Электрон ресурслардан пайдаланыў ҳəм оқыў заллары хызмети баслығы Жибек Тлеубаева «Жаслардың руўҳый мəдениятын раўажландырыўда китаптың орны» атамасындағы докладында, жаслар мәнәӯиятын жоқарылатыӯ, олар арасында китап оқыӯды кең  нәсиятлаӯ, келешек жасларды ақыллы, билимли, ҳәр тәреплеме жетик инсан етип тәрбиялаӯда китаптың орны ҳаққында айтып өтти. Сондай – ақ кешеге Бердақ атындағы Қарақалпақ Мəмлекетлик университети Мəлимлеме ресурс орайының бас китапханашысы Раушан Қалмурзаева курсантларымызға жаңа әдебиятлар презентациясын таныстырды ҳәм  оқыӯды усыныс етти.

Илаж даӯамында 21131- санлы Арқа батыс  әскерий округы Мәлимлеме ресурс орайы китапханашысы У.Жиемуратова келешегимиз болған жасларды  китапқумарлық мәдениятын раўажландырыўда алып барылып атырған жумыслары ҳаққында айтып өтти.

Кеше соңында қатнасыӯшылар өзлери қызықтырған сораўларын берип жуўаплар алды, сондай-ақ А.Ариповтың, шайыра Зульфия, И.Юсуповтың қосықларынан пәршелер оқып берди.

Комментарий жазыўшы:

Комментарий (0)