No icon

Қарақалпақстан Республикасы Мәлимлеме китапхана орайы тәрепинен ZOOM программасында 2020 жыл 29 июль күни сәу́бетлесиу́ кешеси болып өтди

Қарақалпақстан Республикасы Мәлимлеме китапхана орайы тәрепинен ZOOM программасында 2020 жыл 29 июль күни Ташкент қаласындағы Әдебиятшылар аллеясындағы жерлес шайырларымыз х,аққында жасларға үгит нәсиятлау́ бойынша "Сах,ра әдебиятшылары жаслар нәзеринде" атлы онлайн сәу́бетлесиу́ кешеси болып өтди.
 Кешеге Қарақалпақстан жазыу́шылар ау́қамы жуу́аплы хаткери Бекназар Ерназаров, ҚМУ мәлимлеме ресурс орайы бас китапханашысы, китапқумарлар клубы басшысы Раушан Қалмурзаева, электрон ресурсынан пайдаланыу́ х,әм оқыу́ заллары хызмети баслығы Жибек Тлеубаева, китапкумарлар клубы ағзалары қатнасты. Сәу́бетлесиу́ кешесин оқыу́ залы секторы баслығы Болганай Утениязова ашты х,әм алып барды. Б. Ерназаров «Әдебиятшылар аллеясындағы сах,ра әдебиятшылары» х,аққында  айтып өтти. Р. Қалмурзаева «Сах,ра әдебиятшыларын жасларымызға таныстырыу́да китапханашылардың орны» атамасында сөзге шықты. Жибек  Тлеубаева шайырларымыз китапларынан презентация иследи. Кеше соңында жасларымыз шайырлар қосықларынан оқып берди.

Комментарий жазыўшы:

Комментарий (0)