No icon

Қарақалпақстан Республикасы Мəлимлеме-китапхана орайында «Жас қәлем ийеси» атамасында онлайн сәўбетлесиў кешеcи өткерилди

Қарақалпақстан Республикасы Мəлимлеме-китапхана орайында 2020-жыл 26-август күни «Жас қәлем ийеси» атамасында  онлайн  cәўбетлесиў кешеси шөлкемлестирилди.

Кешеге жас  шайыра Азиза Өмирбаева, Мəлимлеме-китапхана орайының Үлкетаныў мағлыўматлар сектор баслығы Амангуль Халмуратова, Мәлимлеме-технологиялары бойынша қәнигеси Айымхан Арзымбетова, Электрон ресурслардан пайдаланыў ҳəм оқыў заллары хызмети баслығы Жибек Тлеубаева, Электрон ресурслар ҳәм олардан  пайдаланыў заллары сектор баслығы Лола Пирназарова ҳәм «Талантлы  жаслар» клуб ағзалары қатнасты.

Кешени А. Арзымбетова ашты ҳəм алып барды.  Кеше   мийманы    жас  шайыра  Азиза  Өмирбаеваның  дөретиўшилиги   менен   кеше  қатнасыўшыларын  таныстырды. Кешеде  А. Өмирбаева   жаслайынан    дөретиўшилик  пенен   шуғыллана   баслағанын,   қосық,  гүрриң,   мақалалары   Республикамыздан   шығатуғын    «Нөкис  ҳақыйқаты»,  «Жеткиншек»  газеталарында,  «Сәният»,  «Қарлығаш»  журналларында   басылып   шыққанын  ҳәмде  «Ҳақ  нийет»,  «Байлық  ҳәм  ҳүждан»   атлы   китаплары  жарық  көргенин, сондай-ақ,  жас шайырамыз өзиниң усы күнге шекем ерискен жетискенликлери ҳаққында кеше қатнасыўшыларына айтып өтти.

Буннан   соң   кеше қатнасыўшысы А.Қыдырбаева   жас  шайыраның    қәлеминен дөрелген «Қарақалпақстаным»,  «Устазым»  атлы   қосықларын,   Ж.Тилеубаева   «Арман»   қосығын,  А. Халмуратова  «Илҳам   менен  йош»  қосықларын оқып берди. 

Кеше  даўамында    «Талантлы  жаслар» клуб ағзалары     өзлерин   қызықтырған  сораўларын берип, оларға жуўаплар  алды ҳәм кеше қызықлы даўам етти.

Комментарий жазыўшы:

Комментарий (0)