No icon

Республика Жәмленген электрон каталог орайында ZOOM дәстүринде ис тәжирийбе асырыў ушын семинар өткерилди

2020 жыл 13-14 октябрь күнлери Қарақалпақстан Республикасы Мәлимлеме-китапхана орайында Жәмленген электрон каталог орайы тәрепинен ZOOM дәстүринде ис тәжирийбе асырыў ушын еки күнлик онлайн семинары шөлкемлестирилди. Семинарға  Қарақалпақстан Республикасы, уәлаят ҳәм Ташкент қаласы мәлимлеме-китапхана орайларының Каталогластырыў ҳәм мәлимлеме-китапхана фондларын қайта ислеў хызмети, Мәлимлеме-китапхана фондларын жәмлеў хызмети, Жәмленген электрон каталог сектор қәнигелери қатнасты. Семинардың мақсети: Қарақалпақстан Республикасы, уәлаят жәмленген электрон каталог секторлары қәнигелерине усы дизимдеги жазыўларды стандартлар тийкарында редакторлаў, экспорт/импорт ҳәм миллий баспаларды жүклеп алып барыў мәселелери менен таныстыў.

Семинарды Республика Жәмленген электрон каталог орайы директоры Зухра Насирова ашты ҳәм алып барды. Ол өз сөзинде семинардың әҳмийети ҳәм мақсетин айтып өтти.   Семинар шеңберинде Каталогластырыў ҳәм редакторлаў хызмети баслығы Ширин Каримова “Жәмленген электрон каталог дизиминде жазыўларды стандартлар тийкарында жаратыў ҳәм редакторлаў жумысы”, Каталогластырыў ҳәм редакторлаў хызметиниң жетекши библиографы Гулнара Тажиддинованың “Жәмленген электрон каталог дизиминде экземплярлар тараўы”, Каталогластырыў ҳәм редакторлаў хызметиниң бас библиографы Алишер Каттабековтың “UZNEL системасынан жәмленген электрон каталог дизимине экспорт/импорт алып барылатуғын жумыслары”, Сыртқы байланыс ҳәм техник тәмийнаты бас библиографы Фарида Шамсутдинова “Миллий баспаларды ЖЭК дизимине ҳәрдайым жүклеп барыў”, Сыртқы байланыс ҳәм техник тәмийнаты хызметиниң баслығы Одина Насированың “Норматив ҳүжжетлер бойынша көрсетпелер бериў” атамасындағы әмелий шынығыўлар арқалы қатнасыўшылар керекли усыныслар ҳәм мәсләҳатлар менен биргеликте өзлерин қызықтырған бәрше сораўларына кеңирек жуўаплар алды. Семинардың екинши күниндеги өткерилген презинтациялар бойынша әмелий шынығыўлар өткерилди.

Республика Жәмленген электрон каталог орайы тәрепинен дәстурий ҳәр еки жылда бир мәрте өткизилип атырған семинар сектор қәнийгелериниң тәжирийбесин ҳәм билимлерин асырыўға қаратылған. Семинар соңында З.Носирова Жәмленген электрон каталог секторының алып барылатын жумыслары бойынша тапсырмалар берип өтти. Онлайн семинарға  Қарақалпақстан Республикасы Мәлимлеме-китапхана орайы тәрепинен М.Утениязова, С.Аметова, З.Есимова, Г.Асаматдиновалар қатнасты.

Комментарий жазыўшы:

Комментарий (0)