No icon

“INFOLIB UZBEKISTAN-2020” IX Миллий мәлимлеме китапхана ҳәптелиги шеңберинде "Қарақалпақстан кеше ҳәм бүгин"

2020 жыл 17 ноябрь күни Қарақалпақстан Республикасы мәлимлеме - китапхана орайында “INFOLIB UZBEKISTAN-2020” IX Миллий мәлимлеме китапхана ҳәптелиги шеңберинде "Қарақалпақстан кеше ҳәм бүгин" атамасында видеоролик шөлкемлестирилип ҳәптеликке келген қатнасыўшылар нәзерине усынылды. Видеороликте Ўатанымыздың кешеги ҳәмде бүгинги  күндеги сулыў ҳәм бийтакирар көринислери, жаңаланыўлар орын алды.
Ҳәптелик шеңбериндеги түрли илажлар даўам етпекте.

Комментарий жазыўшы:

Комментарий (0)