No icon

Қарақалпақстан Республикасы мәлимлеме китапхана орайында 2020-жылы 18 - ноябрь күни “INFOLIB UZBEKISTAN-2020” IX миллий-китапхана ҳәптелиги шеңберинде «Тарийхымсаң, тәғдиримсең, келешегимсең ана тилим» атамасында сәўбетлесиў кешеси ҳаққында

Қарақалпақстан Республикасы мәлимлеме китапхана орайында 2020-жылы 18-ноябрь күни “INFOLIB UZBEKISTAN-2020” lX миллий-китапхана ҳәптелиги шеңберинде «Тарийхымсаң,  тәғдиримсең, келешегимсең - ана тилим» атамасында сәўбетлесиў кешеси болып өтти.

Кешени Үлкетаныў мағлыўматлар секторы қәнигеси А.Арзымбетова ашты ҳәм алып барды. Кешеге Филология илимлеринин кондидаты, доцент, Әжинияз атындағы Нөкис мәмлекетлик   педагогикалык институтының қарақалпақ тили филологиясы оқытыўшысы Мафруза Ембергенова  ҳәм  Өзбекстан илимлер академиясы  Қарақалпақстан бөлими  қарақалпақ  гуманитар илим-изертлеў институты  филология илимлеринин кандидаты, докторант Арыўхан  Утамбетовалар қатнасты. Кешеде  М.Ембергенова  қарақалпақ тилине  тил бийлиги  берилгени ҳаққында кең түрде  сөйлеп берди. А.Утамбетова әдебият тараўында да  тилдиң  әҳмийети ҳаққында айтып  өтти. Кешеге  ТИТУ Нөкис филиалы лицейиниң  шет тиллери бағдары 1-курс  студентлери  қатнасып  өзлериниң қызықтырған  сораўларын  берди.

Комментарий жазыўшы:

Комментарий (0)