No icon

«Gazeta - jurnal maqalaların mámleketlik standart tiykarında sıpatlaw qaǵıydaları» atamasında onlayn seminar haqqında

      Qaraqalpaqstan Respublikası málimleme - kitapxana orayında 2022 -jıl 29 - aprel kúni onlayn seminar shólkemlestirildi. Seminardı Qaraqalpaqstan Respublikası Málimleme - kitapxana orayı direktor orınbasarı Z. Saparova ashtı hám alıp bardı. Seminarǵa rayonlıq málimleme - kitapxana orayı direktorları hám qánigeleri qatnastı.

     Z. Saparova  rayonlıq málimleme - kitapxana orayı qánigelerine seminardıń maqseti hám áhmiyeti haqqında aytıp ótti.

    Bunnan soń Maǵlıwmat bibliografiya xızmeti baslıǵı G. Abbazova Ózbekstan mámleketlik standart tiykarında gazeta - jurnal maqalaların sıpatlaw qaǵıydaları haqqında, Kataloglastırıw hám málimleme-kitapxana fondların qayta islew  xızmetiniń baslıǵı M. Uteniyazova “Mámleketlik  standartlar tiykarında elektron katalogın nátiyjeli shólkemlestiriw” atamasında slayd arqalı prezentaciyası menen tanıstırdı. Onda kataloglastırıw jumıslarında alıp barılatuǵın Ózbekstan Respublikası mámleketlik standartınıń Málimleme, kitapxanashılıq hám baspa isi boyınsha standartlar dizimi menen tanıstırdı.

Elektron  resurslardan paydalanıw zalı sektor baslıǵı L. Pirnazarova Málimleme-kitapxana orayında elektron resurslardı jıynaw,  jaylastırıw, saqlaw, onlayn xızmetler kórsetiw,  paydalanıwshılarǵa internet tarmaǵı arqalı xızmet kórsetiw,  shet el “Proquest.com” hám EBSCO Information Services veb-saytları arqalı ilimiy elektron maǵlıwmatlar bazalarınan paydalanıw imkaniyatı   boyınsha maǵlıwmatlar berip ótti.

Seminar sońında  qatnasıwshılar ózleri qızıqtırǵan sorawlarǵa juwaplar aldı hám pikir hám usınısların bildirip ótti.

Комментарий жазыўшы:

Комментарий (0)