Январь-2021

Китапханамызға келген жаңа әдебиятлар. Январь-2021.

   

821.512.154-31

А44

Айтматов  Шыңғыс

            Балалығым: Қысса/ Шыңгыс Айтматов; аўдармасы: Султан Алп. -  Нөкис: Билим, 2019. - 92 б. - ISBN 978-9943-4456-7-3 (муқаб): 10560 сўм

  Путкил дуньяға белгили қырғыз жазыўшысы Шыңгыс Айтматовтың  "Балалығым" қыссасы, оның жас өспиримлерге бағышланған ең  соңғы шығармасы. Онда сөз зергериниң басынан кеширген машақатлы балалығым өмирбаянлық формада, тусиникли тил менен баян етиледи.

821.512.121-3(081)

 Ш33

Шамуратова  Әмет

            Ески мектепте [Текст]: Мениң жолбарыслар менен жолығысыўларым/ Әмет Шамуратова. – Нөкис: Билим, 2020. - 68 б. - ISBN 978-9943-4465-2-6:  24864 сўм

Автор қарақалпақ  әдебиятында балалар прозасының тырнағын қалаўшылардың  бири. дәўир сиясатына бойсынып жазылған " Ески мектепте" повести ўақтында тек балалар емес, үлкенлер тәрепинен де сүйип оқылған.  Шығармада дин әшкараланбайды, оны дурыслы үйрете алмаған молланың  қылықлары сынға алынады

821.512.133-1

 М31

Матяқубова  Назира

            Ёнимдаги яхшилар [Матн]: Шеърлар/ Назира Матяккубова. - Тошкент: Oltin nashr, 2020. - 192 б. - ISBN 978-9943-6333-3-9 (муков): 10000  сўм.

Назира Матяқубованинг  " Енимдаги яхшилар" деп номланган янги туплами шеърият муҳибларига шоиранинг навбатдаги кўнгил изхори, назм чаманига чорлоа сифатида қадрлидир. Бу " Гужум ", "Бош  қомусдир." , " Она тилим",  "Қоратоғ" , " Ўзбегиму-у, Қорақалпогим" шеърларин ёзган.

821.512.133-1

М54

Мирзо  Иқбол

            Кўзларингга термулсайдим [ Матн]. Биринчи жилд. Шеърлар/ Иқбол Мирзо. - Тошкент:  Sharq , 2020. - 248 б. - ISBN 978-9943-5993-0-7 (муков): 20240 сўм

Ушбу биринчи жилд тўпламига 2001 йилгача бўлган ижод намуналари жамланди. Шоирнинг ўсмирлик йилларида қоғозга кўчган содда, самимий туйғулари акс этган машқлари биринчи марта ўқувчи эътиборига ҳавола этиляпти.

821.512.133-31

О-38

Ойбек

            Қуёш қораймас [Матн] роман. / Муса Тошмуҳаммад уғли Ойбек. - Тошкент:       Янgi asr avlodi , 2020. - 288 б. - ISBN 978-9943-20-653-3 (муқов): 22880 сўм

Ойбекнинг насрий асарлари орасида ўзбек халқнинг Иккинчи жаҳон урушидаги жасорати тасвирига бағишланган  "Қуёш қораймас" (1943-1959) романи алоҳида эътиборга лойиқ. Бу романини гарчанд  Ғарбий фронтга қилган сафаридан  қайтибоқ ёза бошлаган бўлса-да , уруш тўғрисида даҳшатли ҳақиқатни айтиш иложи бўлмагани учун, уни 50-йилларда-хасталик пайтида ёзиб тугатди.Ойбек Бектемир ва унинг икки жанговар  дўстининг тимсолини яратиш орқали Совет давлатининг урушга тайёргарликсиз киргани ва саркардаларнинг қўпол хатолари туфайли миллионлаб кишилар , шу жумдан ўзбек жангчиларининг тўп еми бўлаётгани ҳақидаги  ҳақиқатни бадиий мужассамлантириб берди.

821.512.133-84

Ҳ-47

            Ҳикматлар шодаси [Матн]/ тўпловчи ва таржимонлар:  А. Раймов ,  Н. Раимова. - Тошкент:   O'zbekiston , 2019. - 400 б. - ISBN 978-9943-01-957-7 (муқов): 42240 сўм

Мазкур китоб эзгуликка, меҳнатсеварликка, инсонпарварликка чорловчи афоризмлар, яъни ҳикматли сўзлардан таркиб топган. Тўплам минг йиллардан бери сайкал топиб келаётган Шарқ  ва Ғарб   мутафаккирларининг хикматли сўзларидан, замондош истеъдод эгалари ва адибларнинг ижодларидан олинган намуналар асосида тузилган.

82.3

D17

Dal  Roald

            Charli va shokolad fabrikasi. Mafin va uning do'stlari/ Roald Dal, Enn Xogart. - Tошкент: Cho'lpan, 2015. - 160 b. - ISBN 978-9943-05-725-8 (muqov): 9800 s.

Roald Dalning mazkur ertak-qissasi kambag'al oila farzandi bo'lgan kishkintoy Charli Baketning mashhur va g'ayrioddiy qandolaschi janob Vonkaning shokolad fabrikasida boshidan kechirgan sarguzashtlari haqida.

398.21(430)

Ye-83

            Yettiyulduz [Matn]: Olman xalq ertaklari/ Mas'ul muharrir: G. Rahimova. - Toshkent: Cho'lpan , 2019. - 192 b. - ISBN 978-9943-05-898-9: 13043 su'm

Bu to'plamda olmon xalq ertaklarining eng qiziqarlilari nasr etilmoqda. O'zgacha uslubga ega bo'lgan aka-uka Grimin ertaklari esa alohida to'plamda chop etilish rejalashtirilgan.

821.512.133-343.4

M22

Malik  Erkin

            Champo otli ilon [Matn]: qissalar/ Erkin Malik. - Toshkent: Cho'lpan nomidagi nashiriyot matbaa -ijodiy uyi , 2019. - 203 b. - ISBN 978-9943-5383-1-3: 9565 su'm

Bu kitob, nafaqat ajoyib va g'aroyib ilonlar, vafodor itlar, jin va parilar haqida, balki urusda bedarak ketib,"sotqin" degan nom olgan bobosining qutlug' nomini tiklagan nevaralar, hamisha mehribon va mushfiq, ammo bag'ri dog'li onaizorlar, tirik yetim bo'lib qolgan bir qizning " Yetim qolgan xotiralar' i, Vatanning har bir qarich yerini meniki deb g'ururlanadigan " Yurt egalari" va "7 "A" da. " nimalar bo'lgani haqidagi qissalardan iboratdir.

821.512.133-31

O-14

Obidjon Anvar

            Mo'ttivoy  [Matn]: qissa/ Anvar Obidjon. - Toshkent: Cho'lpan , 2019. - 271 b. - ISBN 978-9943-5088-6-6: 11304 su'm

Bu asarlarining aksariyai o'ta quvnoqligi, biri biridan qiziq voqealarga boyligi, ayni chog'da tagzaminida chuqur falsafiy fikrlar yashiringani bilan yosh kitobxonlarni azaldan o'ziga rom qilib kelmoqta.

821.512/133-343.4

O-14

Obidov  Abdujabbor  

            Nozikoy va Maymoq [Matn]: ertak - qissa/ Abdujabbor  Obidov . - Toshkent: Cho'lpon, 2019. - 160 b. - ISBN 978-9943-5383-8-2: 13043 su'm

Ezgulik va yaxshilik inson qalbini xoh keksa, xoh yosh bola bo'lsin nurlantiradi. Hayotga qiziqiish va muhabbat bilan qarashga o'rgatadi." Nozikoy va Maymoq" aynan shu haqda. Tabiatga, flora va faunaga mehr berish, uni suyush, hayyonot dunyosini qadrlash ertak mazmunini kasb etadi. Ertak qahramoni Nozikoy aynan shunday qo'zal xislatlarga ega. 

398.21(575.1)

O-52

            Oltin beshik [Matn]: O'zbek xalq ertaklari/ so'z boshi M. Mahmudov, rassomlar A. Mahkamov,  A. G'ulomov. - Toshkent: Cho'lpon, 2019. - 244 b. - ISBN 978-9943-05-782-1 (muxov): 13043 su'm

Ertaklar olami shunday sehrli, bu chashmaning teran va musaffo buloqlardan bir bor to'yib suv ichgan kishi umr bo'yi shirin orzularidan ayrilmaydi, hamisha yaxshilik uchun, erk va adolat uchun kurashdan charchamaydi.Ertaklarda xalq aql-zakovatining qudratli parvozi, xalqning orzu-istaklari, ming yillik donoligi, tajiribasi majoziy timsollar zamiridagi mangu hayot muammolarini bilishga intilishi aks etadi.

821.512.133-32

O-80

Osum  Mirkarim

            Sehrli so'z [ Matn]/ Mirkarim Osum. - Toshkent: Cho'lpan , 2019. - 80 b. - ISBN 978-9943-05-945-0: 6086 su'm

Ushbu to'plamda Alisher Navoiy haqidagi hukoyalar jamlangan. Hikoyalar ulug' shoir olijanob inson, sadoqatli do'st, yosh ijodkorlarga mehtibon ustoz sifatida gavdalanadi. Muallif Navoiynin' ma'naviy qiyofasini chizishda aniq tarixiy faktlarga suyangan.

821.512.133-343.4(081)

 T98

To'xtaboyev  Xudoyberdi

            Donishmand bobo ertaklari [ Matn]: Birinchi qism/ Xudoyberdi To'xtaboyev. - Toshkent: Cho'lpan , 2019. - 91 b. - ISBN 978-9943-5380-6-1: 6086 su'm

Ushbu kitobda tarixiy rivoyatlar, qissa va hikoyalar bugungi zamon tiliga moslab, ertak shaklida talqin etilgan. Shuningdek, muallif o'zi to'qigan yangi ertaklarni ham ravon tilda ifodalagan. Ertaklardagi voqealar qisqa, sermazmun tarzda tasvirlangan.

821.512.133-31

Т98

To'xtaboyev  X.

            Uch sayyohning safari [ Matn]: Qissa, ertek va rivoyatlar/ X. To'xtaboyev. - Toshkent: Cho'lpan , 2019. - 147 b. - ISBN 978-9943-05-863-7: 7826 su'm

Bu kitobida  Uch sayyohning safari  " G'aroyib saltanat", " SHofyor amakining suv so'rab kelgani va shu bahonada tanishib olganlari ", " Aka -ukalarga g'oyat mas'uliyatli topshiriq berilganligi haqida" va bosh yezilgan.

821.512.133-343.4

 T98

To'xtaboyev  X.

            Tagob qishloq ertaklari [Matn]: Roman/ X. To'xtaboyev. - Toshkent: Cho'lpon nomidagi NMIU, 2019. - 244 b. - ISBN 978-9943-05-909-2: 9565 su'm

Mazkur roman sevimli adib udoyberdi To'xtaboyevning yangi asari bo'lip uni " Jannati odamlar"  romaning uzviy davomi deyish mumkin. Chunki ikkala asarda ham yozuvchi o'z bolalik xotiralarini bayon qilgan.

37.018.11

F60

Fitrat  Abdurauf

            Oila  yoki oila boshqarish tartiblari [Matn]/ Abdurauf Firat. - Toshkent: Cho'lpon nomidagi NMIU, 2019. - 144 b. - ISBN 978-9943-05-591-9: 6956 su'm.

Bu badiiy va ilmiy asarlari bilan birga axloqiy masalalarga doir bir qator risolalar bor. Ularda komil inson shaxsini shakllantirish bilan bog'liq muammolar va ularning yechimi aks etgan. Jamiyatning asosi bo'lgan oila, uning inson hayotidagi o'rni, oila boshlig'i va a'zolarining vazifalari hamda oilaviy tarbiya muammolari o'z aksini topgan mazkur risola keng kitobxonlar ommasiga mo'ljallangan.

398.21(=512.133)

Ya-73

            Yarimta no'xat [Matn]: O'zbek xalq ertaklari. - Toshkent: Cho'lpon nomidagi  NMIU, 2019. - 160 b. - ISBN 978-9943-05-596-4 (в пер.): 9565 su'm

O'zbek xalqining og'zaki ijodini bitmas-tuganmas tubsiz ummonga mengzash mumkin. Bu ummonga sho'ng'ir ekansiz, uchqur [ayollar sizni qadim-qadim zamonlarga, devlar-u parilar yashay6digan maskanlarga, hamisha yam-yashil vodiyalarga, tilsimlarga to'la sahrolarga  yetaklaydi. Bu ertaklarda soxta haqiqatlardan ko'ra million-million ulug', hamisha orzu- umidlardan tavalluq tipgan adolat yashaydi

 

336.22(575.172)

М89

Мусагалиев Ажинияз  Жумагулович.

            Роль налоговых механизмов в формировании доходов бюджета Республики Каракалпакстан [Текст]: Монография/ Ажинияз  Мусагалиев. - Нукус: Билим, 2020. - 180 с. - ISBN 978-9943-4465-0-2: 57972 сўм

В монографии написано, о роли налоговых механизмов в формировании доходов бюджета Республики Каракалпакстан на основе новых подходов по расширению доходной базы местных бюджетов в регионых Узбекистана .В частности, указаны пути совершенствования механизмов налогообложения в условиях Каракалпакстана исходя из этого рассчитаны потенциальные налоговые поступления, направленных на рост бюджетных доходов в регионе.

 

 

082.94(575.172)

Т65

            Трансформация социальных установок в каракалпакском обществе: история и практика [Текст]/ Сборник статей. - Нукус: Илим, 2020. - 183  с. - ISBN 978-9943-374-95-9: 35000  сўм

" Трансформация социальных установок в каракалпакском обществе: история и практика" выполняемого в рамках ГНТП РУз. Здесь собраны научные статьи, общая направленность которых позволяет осмыслить трансформационные процессы в каракалпакском обществе XX века.