Администрация

 Өзбекстан Республикаси Президенти  администратсияси жанындағы мәлимлеме ҳәм ғалаба коммуникациялар агентлиги

 Алишер Наўайы атындағы Өзбекстан миллий китапханасы

 Қарақалпақстан Республикасы Мәлимлеме-китапхана орайы директоры

Телефон/факс: (998 61) 222-57-76

 Қабыллаў күни: ҳәр ҳәптениң сәрсенби күни 16:00 дан 18:00 ге дейин 

Электрон почта: libnukus@infolib.uz , sharapova@infolib.exat.uz

Шарапова Инжигул
Нуратдиновна
 

Өзбекстан Республикаси Президенти  администратсияси жанындағы мәлимлеме ҳәм ғалаба коммуникациялар агентлиги

 Алишер Наўайы атындағы Өзбекстан миллий китапханасы

 Қарақалпақстан Республикасы Мәлимлеме-китапхана орайы директор орынбасары

Телефон/факс: (998 61) 222-57-76

Қабыллаў күни: ҳәр ҳәптениң пийшенби күни 16:00 дан 18:00 ге дейин 

Электрон почта: libnukus@infolib.uz

Сапарова Зибагуль
Каримбаевна