Audio ertekler

Audio ertekler

Ақыллы бала / Тинглаш
Арыслан ҳәм түлки / Тинглаш
Дәў менен бала / Тинглаш
Ертегим ерте болды қулағым келте болды / Тинглаш
Козёл в огородке / Тинглаш
Шымшық түлкини қалай жеңди / Тинглаш
Сум ешек / Тинглаш
Еки дос / Тинглаш
Дүньяның зоры / Тинглаш
Түлки менен қораз / Тинглаш
Тыйын / Тинглаш
Алтын айдарлы қыз / Тинглаш
Пиллер не ушын тышқаннан қорқады / Тинглаш
Атаның нәсияты / Тинглаш