Мағлыўмат-библиография хызмети бөлими

Аббазова Гулзар Алламбергеновна

Мағлыўмат-библиография хызметиниң баслығы

Тажимуратова Гулнара Абдимуратовна

Мағлыўмат-библиография хызметиниң бас библиограф