Жәмленген электрон каталог секторы

Есимова Зинехан Оржановна

Жәмленген электрон каталог секторының баслығы

Асаматдинова Гулмира Махсетовна

Жәмленген электрон каталог секторының  мәлимлеме-китапхана технологиялары бойынша жетекши қәнигеси