Март -2021

Китапханамызға келген жаңа әдебиятлар. Март -2021

 
 

821.161.1-31

Б49

Бек Александр

        Волоколамск йўлида [Матн]: Роман/ Александр Бек; Тарж.: А. Рашидов,  Н. Мирзааҳмедов. - Тошкент: Tafakkur, 2020. - 544 б. - ISBN 978-9943-24-345-3 (муқов): 30000  сўм

 

Ушбу асарда Иккинчи жаҳон урушида матонат билан жанг қилган мард ва танти каҳрамонларнинг ўй-кечинмалари, орзу умидларини кенг кўламда ифодаланган. Урушнинг даҳшатлари инсон қалбига, унинг руҳига унитилмас истироблар солганлиги маҳорат тасвирланади.

821.111(73)-31

Б91

Браун Дэн

            Да Винчи сири [Матн]: роман/ Дэн Браун;  Рус тили. тарж.: М. Раҳимов,  Б. Собиров. - Тошкент: Янги аср  авлоди, 2020. - 415 б. - ISBN 978-9943-20-375-4 (муқов): 33600 сўм

 

Романда Лувр музейида тунда содир этилган қотиллик ҳақида хабар берувчи бехос чалинган телефон  қўнғироғидан бошланади. Музейнинг кекса қўриқчиси жасади ёнидан шифрланган ёзув топилади. Леонардо да Винчининг ишларида яширинган сир айнан шу ёзувда эди.

821.512.133-31

Б95

Бурҳон Ҳамид

            Кўприк [Матн]: ҳужжатли роман/ Ҳамид Бурҳон. - Тошкент: Donishmand ziyosi, 2020. - 351 б. - ISBN 978-9943-6444-1-0 (муқов): 20000  сўм

Бу асар бошдан охир тарихий далил, реал воқеликларга асосланган. Зеро, риштонлик қаҳрамон Мамадали Топиболдиевнинг иккинчи жаҳон урушида кўрсатган жасорати ва фидойилиги тилларда достон бўлиб кетган. Белорус дўстлар ажойиб бир масканни " Топиболдиевка" деб номлашгани, Гитлердек фашистлар отаси бу мард инсон боши учун катта миқдорда пул таккани бежизга эмас. Ёзувчи М.Топиболдиевнинг шахс ва арбоб сифатидаги ажойиб фазилатларини ҳам гавдалантиришга ҳаракат қилган.

821.111.(73)-31

Г85

Грин  Жон

         Юлдузлар айбдор [Матн]: Роман/ Жон Грин; Инглиз тилидан тарж.:  М. Винерова. - Тошкент: Sharq-Ziyo Zakovat, 2020. - 224 б. - ISBN 978-9943-6747-0-7 (муқов): 40480 сўм

Ўспиринлик ёшида инсон қалби ҳаддан маъсум бўлади. Шу қадар беғубор бир севгига талпинади. Оғир хасталикка чалинган асар қаҳрамонлари эса буни икки карра теран ҳис қилишиб, ҳаётни қадрлаш, ҳар лаҳзани шодон ўтказиш пайида бўладилар. Ана шу чин инсоний туйғу ўқувчини ортидан эргаштиради, умрнинг ҳеч қачон ортга қайтмаслигини ичкин англатади.

821.353.1-31

Д87

Думбадзе Нодар

            Абадият қонуни [Матн]: Роман/ Нодар Думбадзе; Рус тилидан тарж.: Низом Камилов. - Тошкент:   O'zbekiston , 2019. - 269 б. - ISBN 978-9943-25-683-5 (муқов): 20240 сўм

Нодар Думбадзе (1928-1984) нафақат грузин халқининг, балки дунё китобхонларининг севимли адибларидан бири. Унинг  Қуёшни кўряпман , Мен, бувим, Илико ва Илларион,Оқ байроқлар, Кукарача каби асарлари кўпчиликнинг севимли мулкига айланган.

821.133.1-84

К21

Камю Альбер

            Бегона;  Вабо [Матн]: Ён дафтарчалар:  Ҳикматлар/ Альбер Камю. - Тошкент: Янги аср  авлоди, 2020. - 464 б. - ISBN 978-9943-27-315-3 (муқов): 33440 сўм

А.Камю ўз асарларида Иккинчи жаҳон уруши даҳшати оқибатида пайдо бўлган инсоний тақдирнинг абсурд ҳиссиётларини куйлаган. Бу Вабо ва Бегона асарлари Аҳмад Аъзам томонидан моҳирона таржима қилинган.  "Ҳикматлар" , " Ён дафтарчалар "асарлари эса И. Бек томонидан ўзбек тилига ўгирилган.

159.923.2

К25

Карнеги Дейл

       Дўстлар орттириш ва одамларга таъсир ўтказиш хусусида [Матн]/ Дейл Карнеги; Тарж.: А. Ашуров. - Тошкент: Yangi kitob, 2020. - 240 б. - ISBN 978-9943-6329-3-6: 19200 сўм

Дўстлар орттириш ва одамларга таъсир ўтказиш хусусида китоби омма орасида сўзга чиқиш, одамлар ўртасидаги муносабатларни ўргатиш курслари учун дарслик сифатида ёзилган ва ҳозиргача шу мақсадларда фойдаланилади. Дейл Карнеги 1955 йил (ўлуми)га қадар одамларнинг ўзгарибўсиб бораётган эҳтиёжларига жавоб топиш мақсадида мазкур курсларга ўзгартиришлар киритган.

821.512.133.09(092)

К25

Карим  Баҳодир

            Абдулла Қодирий феномени [Матн]: Монография/ Баҳодир Карим. - Тошкент: INFO CAPITAL GROUP, 2019. - 480 б. - ISBN 978-9943-5446-0-4 (муқов): 25000  сўм

Ушбу китобида қодирийшунослик тарихи, адиб ҳаёти ва ижодига дунё олимларининг муносабати бадиий маҳорат, биринчи ўзбек романининг қадр-қиймати, бошқаларға таъсири, хронотопи, маънавий-ахлоқий талқини, умуман, бадиий матни тадқиқига оид манбалар жамланган.

821.111-31

М68

Мойес  Жожо

            То сени топгунимча [Матн]: роман/ Жожо Мойес; Инглиз тарж.:  М. Винерова . - Тошкент: Sharq-Ziyo Zakovat, 2020. - 304 б. - ISBN 978-9943-5566-9-0 (муқов): 44000 сўм

Жожо Мойеснинг То сени топгунимча романи инсон характерининг рангли бўёқлари акс эттирилган асар бўлса-да, унда ҳар бир образнинг ички кечинмалари ва яшаш маданияти ўзгача талқинда очиб берилади.

821.111(73)-31

П97

Пьюзо, Марио

            Чўқинтирган ота 2Сицилиялик [Матн]: роман/ Марио Пьюзо; тарж.: Ф. Намозов. - Тошкент: Yangi kitob , 2020. - 460 б. - ISBN 978-9943-6328-8-2: 30800 сўм

Ушбу китобда дўстлик ва адоват, муҳаббат ва нафрат, ўлум ва интиқомнинг сицилияча қонунлари хусусида баҳс кетеда. Улар инсон руҳияти, айниқса, қонунни четлаб ўтувчи кишиларнинг ички дунёсини чуқур билувчи марио Пьюзонинг диққатини ҳамиша жалб қилиб келган.

821.512.133-1(081)

С26

            Салом сенга, меҳр диёри! [Матн]: Шеърлар. - Тошкент: MASHHUR-PRESS, 2019. - 88 б. - ISBN 978-9943-5673-5-1: 10000 сўм

Ушбу китобдан беларусь халқининг севимли шоирлари Якуб Колас, Наум Гальперович, Микола Метлицкий, Виктор Шнип, Леонид Дранько-Мойсюк, Татьяна Сивец, Юлия Алейченколарнинг сара шеърлари ўрун олган. Тўплам ўзбек ва беларусь халқи ўртасидаги адабий алоқаларнинг кенгайиб боришига муҳим ҳисса бўлиб қўшилади .

94(575.1)

Т39

Темур Амир

            Темур Тузуклари [Матн]: мемуар асар/ Амир Темур; Таржимонлар: А. Соғуний,  Ҳ. Караматов. - Тошкент: Ilm-Ziyo -Zakovat, 2020. - 144 б. - ISBN 978-9943-6324-9-3 (муқов): 24960 сўм

Темур тузуклари, Тузуки Темурий, Малфузоти Темурий, Воқиоти Темурий номлари билан ҳам машҳур бўлган “ Темур тузуклари’’ асари икки қисмдан иборат. Биринчи қисмда Амир Темурнинг таржимаи ҳоли, ижтимоий-сиёсий фаолияти, унинг  Мовароуннаҳрда марказий ҳокимиятни қўлға киритиши. Иккинчи қисмида эса машҳур жаҳонгирнинг фарзандларига аталган ўзига хос васият, панд-насиҳатлари ва ўгитларидан иборат

821.161.2-1

У38

Укринка Леся

            Тонг отмоқда [Матн]: Шеърлар,достонлар, драмалар/ Леся Укринка Тошкент: Mashhur-Press, 2019. - 336 б. - ISBN 978-9943-5568-1-2 (муқов): 15000 сўм

Украиларнинг машҳур ижодкорларидан бири-мумтоз шоира, эрк ва озодлик куйчиси Леся Украинканинг ёлкинли шеърлари, поэмалари, юксак халқчиллик руҳи билан суғорилган эртаклари, пьесалари бугунги кунда ҳам нафақат ўз юртида, балки бутун эрксевар дунё мамлакатларида, жумладан, бизда хам зўр қизиқиш билан ўкилади.

821.112.2(436)-3

Ц26

Цвейг Стефан

            Қалб бесабрлиги [Матн]/ Стефан Цвейг; Таржимон: Абдуҳамид Пардаев. - Тошкент: Янги аср  авлоди, 2020. - 446 б. - ISBN 978-9943-20-648-9 (муқов): 39600 сўм

Бу романида келишган лейтенант Гофмиллер билан бой хонадоннинг қизи Эдит муҳаббати тасвирланган. Ёш лейтенантнинг самимий лутф ва илтифотлари меҳрга ташна Эдитнинг қалбида расмана муҳаббат чечаклари гуллашига олиб келади. Бироқ иродаси заиф йигитнинг сусткашлиги, адиб таъбири билан айтганда, ҳалокатли меҳру шафқати Эдитнинг кўнгли қолишига, оқибатда бевақт нобуд бўлишига сабабчи бўлади.

821.111-312.4-512.133

Ч-34

Чейз  Жеймс

            Гонконгдан келган тобут [Матн]: асар/ Жеймс Чейз; тарж.: Фатҳулла Намозов. - Тошкент: Yangi kitob, 2020. - 208 б. - ISBN 978-9943-6329-6-7: 14080 сўм

Ушбу асар ўткир сюжетга, турфа саргузашларга бойлиги билан ўзига хосдир. Унда тиниб-тинчимас изқувар Нельсон Райаннинг сирли қотиллик тафсилоти билан боғлиқ воқеаларга ўралашиб қолиши, бунинг натижасида кутилмаган даҳмазаларга дучор бўлиши, Гонконгдек улкан шаҳарда суриштирув олиб бориши, разил ва манфур кимсаларга қарши кураши акс этади.Райан хақиқатнинг тубига етиш учун ўз ҳаётини хатарга қўяди, бир неча бор ўлумга чап беради.

И(Амер)

Ш43

Шелдон  Сидни.

            Орзиқиб кутаман эртани [Maтн]: роман./  Сидин Шелдон. - Тошкент: Янги аср  авлоди, 2018. - 368 б. - ISBN 978-9943-20-521-5 (муқов): 24962 сўм

Америкалик ёзувчи С.Шелдон 1917йилда Чикагода тугилган.У иккинчи жахон урушидан олдинрок Голливудда киносценарист сифатида шухрат топди.Дарвоке С.Шелдон урушда АКШ Харбий Хаво Кучлари учувчиси сифатида иштирок этади.Унинг каламига мансуб олтим пьса Бровейдаги театрлар репертуаридан жой олиб,шов-шувларга хам сабаб булди.

94(575)(092)

Э80

Эрматов  Боҳодир

            Амир Темур Ғарбий Европа адиблари нигоҳида [Матн] : Монография/ Боҳодир Эрматов. - Tошкент: Navro'z, 2019. - 256 б. - ISBN 978-9943-566-77-4 (муқов): 20000  сўм

 Мазмун-моҳиятига кўра янгилик бўлган ушбу китоб чинакам ватанпарварлик руҳида ёзилгани, мустақиллик даври мафкурасизга, миллий ғоямизга тўла мос келиши билан алоҳида ажралиб туради.  Жамиятимизнинг маънавий ҳаётини юксалтириш, халқимиз тарихининг шонли саҳифаларини, улуғ аждодларимизнинг шахсияти ва фаолиятини чуқур ўрганишда ушбу китоб ҳеч шубҳасиз, бекиёс аҳамиятга эга.

811.512.133.374.3

Ў16

            Ўзбек тилининг изоҳли луғати [Матн]: 80000 га яқин сўз ва сўз бирикмаси . Учинчи жилд. Н-Тартибли. - Toшкент: O'zbekiston , 2020. - 688 б. - ISBN 978-9943-6520-3-3 (муқов): 96000 сўм

Луғат хозирги ўзбек адабий тилида кенг истеъмолда бўлган 80 мингга яқин сўз ва сўз бирикмаларини, фан, техника, санъат ва маданият соҳаларига оид терминларни, бир неча шевада қўлланадиган сўзларни,  баъзи тарихий ва эскирган атамаларни ўз ичига олади. Луғатда берилган сўзларнинг амалда қўлланиши ХХ аср ўзбек адабиёти ва матбуотидан олинган мисоллар билан далилланган.

030(087.5)

B94

            Bu juda qiziq [Matn]: Bolalar ensiklopediyasi/ Tuzuvchi: Ibrahim Jovliyev. - Toshkent: O'zbekiston milliy ensiklopediya, 2019. - 96 b. - ISBN 978-9943-07-692-1: 11304 su'm

Ushbu kitob sizga o'z tanaangiz va uning xususiyatlari sodda tilda bayon etiladi; hayotdagi maqsadlaringizga yetishishda, mashaqqatlarni yengib o'tishda, avvalo, o'zingizga- vujudingizga tayanmog'ingiz lozimligi aytiladi. Shuning uchun har bir tana a'zosining o'ziga xos xususiyatlari, ular uchun kerak bo'lgan shart-sharoitlar, zararli illatlarning ularga qanday ta'sir qilishi kabilar qisqa berildi.

821.512.133.-32

H71

Hoshimov O'tkir

            Daftar hoshiyasidagi bitiklar [Matn]/ O'tkir Hoshimov. - Toshkent: G'afur G'ulom , 2019. - 295 b. - ISBN 978-9943-6105-6-9: 15840  su'm

Ushbu kitob muallifning sinchkov kuzatuvlari, o'у-kechinmalari, armonlari, istehzoli va tabassumli xulosalari asosida dunyo yuzini ko'rgan bo'lip, unda falsafiy fikirlar bilan birga Vatanimiz boshiga tushgan og'ir kulfat-O'zbek ishi, paxta ishi, degan qatag'on yillari to'g'risidagi ma'lumotlar go'zal lavhalarda tasvirlangan.